Your location: Ashburn, VA

AMC Bay Plaza Cinema 13

2210 Bartow Avenue
Bronx, NY 10475
Ant-Man and The Wasp  (Not Rated)
Tuesday:
10:50am, 1:50pm, 4:45pm, 8:00pm, 11:00pm
TODAY:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:50pm
TOMORROW:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:50pm
Tuesday:
11:30am, 2:20pm, 4:45pm
Wednesday:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:20pm
Incredibles 2  (Not Rated)
TODAY:
9:30am, 12:30pm, 3:45pm, 7:00pm, 10:20pm
TOMORROW:
12:30pm, 3:45pm, 7:00pm, 10:20pm
Tuesday:
10:15am, 1:40pm, 4:45pm, 7:45pm, 10:50pm
Wednesday:
10:30am, 1:50pm, 4:50pm, 7:50pm, 11:00pm
TODAY:
10:30am, 1:45pm, 5:00pm, 8:15pm, 11:30pm
TOMORROW:
10:30am, 1:45pm, 5:00pm, 8:15pm, 11:30pm
Tuesday:
1:20pm, 4:30pm, 7:50pm, 11:00pm
Wednesday:
10:30am, 1:45pm, 5:00pm, 8:15pm, 11:30pm
TODAY:
10:30am, 1:30pm, 4:30pm, 7:10pm, 10:15pm
TOMORROW:
10:30am, 1:30pm, 4:30pm, 7:10pm, 10:15pm
Tuesday:
10:00am, 12:45pm, 3:50pm, 10:10pm
Wednesday:
10:30am, 1:30pm, 4:30pm, 7:10pm, 10:15pm
Thursday:
7:00pm, 10:45pm
Friday:
11:30am, 3:15pm, 7:00pm, 10:45pm
Saturday:
11:30am, 3:15pm, 7:00pm, 10:45pm
Sunday:
11:30am, 3:15pm, 7:00pm, 10:45pm
Rampage  (PG-13)
TODAY:
3:45pm, 7:00pm, 10:20pm
TOMORROW:
3:45pm, 7:00pm, 10:20pm
Tuesday:
7:45pm, 10:50pm
Wednesday:
4:50pm, 11:00pm
Skyscraper  (Not Rated)
TODAY:
12:45am, 10:30am, 11:30am, 1:30pm, 2:30pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:15pm, 8:30pm, 10:00pm, 11:30pm
TOMORROW:
10:30am, 11:30am, 1:30pm, 2:30pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:15pm, 8:30pm, 10:00pm, 11:30pm
Tuesday:
10:00am, 11:00am, 12:50pm, 1:50pm, 3:50pm, 4:50pm, 6:50pm, 7:50pm, 10:45pm
Wednesday:
10:30am, 11:30am, 1:30pm, 2:30pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:15pm, 8:30pm, 10:00pm, 11:30pm
Sorry To Bother You  (Not Rated)
TODAY:
10:00am, 1:00pm, 4:00pm, 7:05pm, 10:15pm
TOMORROW:
10:00am, 1:00pm, 4:00pm, 7:05pm, 10:15pm
Tuesday:
10:00am, 1:10pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
Wednesday:
10:00am, 1:00pm, 1:30pm, 4:00pm, 4:15pm, 7:05pm, 10:15pm
Thursday:
4:00pm, 6:45pm, 9:30pm
Friday:
4:00pm, 6:45pm, 9:30pm
Saturday:
4:00pm, 6:45pm, 9:30pm
Sunday:
4:00pm, 6:45pm, 9:30pm
The Equalizer 2  (Not Rated)
TODAY:
1:00am, 9:15am, 10:00am, 12:30pm, 1:30pm, 3:45pm, 4:45pm, 7:00pm, 8:00pm, 10:15pm, 11:15pm
TOMORROW:
10:00am, 12:30pm, 1:30pm, 3:45pm, 4:45pm, 7:00pm, 8:00pm, 10:15pm, 11:15pm
Tuesday:
10:00am, 12:30pm, 1:30pm, 3:45pm, 4:50pm, 7:15pm, 8:20pm, 10:40pm
Wednesday:
10:30am, 12:30pm, 2:20pm, 3:45pm, 5:50pm, 7:00pm, 8:00pm, 10:15pm, 11:15pm
The First Purge  (Not Rated)
TODAY:
12:50am, 11:00am, 2:00pm, 4:45pm, 7:30pm, 10:20pm
TOMORROW:
11:00am, 2:00pm, 4:45pm, 7:30pm, 10:20pm
Tuesday:
11:30am, 2:20pm, 5:15pm, 8:10pm, 11:00pm
Wednesday:
2:00pm, 4:45pm, 7:30pm, 10:20pm