Your location: Ashburn, VA

Regal Hollywood 20-Sarasota

1993 Main Street
Sarasota, FL 34230
(941) 365-2000
Ant-Man and The Wasp  (Not Rated)
TODAY:
11:10am, 12:45pm, 2:05pm, 3:45pm, 4:55pm, 6:45pm, 7:50pm, 9:45pm, 10:55pm
TOMORROW:
11:10am, 12:45pm, 2:05pm, 3:45pm, 4:55pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:45pm, 10:55pm
Monday:
11:10am, 12:45pm, 2:05pm, 3:45pm, 4:55pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:45pm, 10:55pm
Tuesday:
12:45pm, 2:05pm, 3:45pm, 4:55pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:45pm, 10:55pm
Wednesday:
12:45pm, 2:05pm, 3:45pm, 4:55pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:45pm, 10:55pm
TODAY:
11:05am, 1:40pm, 4:15pm, 6:50pm, 9:30pm
TOMORROW:
11:05am, 1:40pm, 4:15pm, 6:50pm, 9:30pm
Monday:
11:05am, 1:40pm, 4:15pm, 6:50pm, 9:30pm
Tuesday:
11:05am, 1:40pm, 4:15pm, 6:50pm, 9:30pm
Wednesday:
11:05am, 1:40pm, 4:15pm, 6:50pm, 9:30pm
Incredibles 2  (Not Rated)
TODAY:
11:00am, 1:55pm, 4:50pm, 7:05pm, 10:05pm
TOMORROW:
11:00am, 1:55pm, 4:50pm, 7:05pm, 10:05pm
Monday:
11:00am, 1:55pm, 4:50pm, 7:45pm, 10:45pm
Tuesday:
11:00am, 1:55pm, 4:50pm, 7:45pm, 10:45pm
Wednesday:
11:00am, 1:55pm, 4:50pm, 7:45pm, 10:45pm
TODAY:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 10:20pm
TOMORROW:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 10:20pm
Monday:
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 10:30pm
Tuesday:
2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 10:20pm
Wednesday:
2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 10:20pm
TODAY:
11:15am, 1:00pm, 2:30pm, 4:00pm, 4:35pm, 7:00pm, 9:50pm
TOMORROW:
11:15am, 1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 9:50pm
Monday:
11:15am, 1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 9:50pm
Tuesday:
11:15am, 1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 9:50pm
Wednesday:
11:15am, 1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 9:50pm
Thursday:
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Thursday:
7:00pm, 7:30pm, 10:25pm, 10:50pm
Friday:
12:00pm, 3:30pm, 7:00pm, 10:25pm
Saturday:
12:00pm, 3:30pm, 7:00pm, 10:30pm
Skyscraper  (Not Rated)
TODAY:
11:10am, 1:50pm, 4:35pm, 7:20pm, 11:00pm
TOMORROW:
2:45pm, 4:30pm, 7:20pm, 11:00pm
Monday:
11:10am, 1:50pm, 4:25pm, 11:00pm
Tuesday:
11:10am, 1:50pm, 4:35pm, 8:10pm, 11:00pm
Wednesday:
11:10am, 1:50pm, 4:35pm, 7:20pm, 11:00pm
Thursday:
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Friday:
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Saturday:
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
The Equalizer 2  (Not Rated)
TODAY:
11:40am, 1:15pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
TOMORROW:
11:50am, 1:15pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
Monday:
11:50am, 1:15pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
Tuesday:
11:50am, 1:15pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
Wednesday:
11:50am, 1:15pm, 4:20pm, 7:30pm, 10:40pm
Thursday:
1:00pm, 4:05pm, 7:15pm, 10:25pm
The First Purge  (Not Rated)
TODAY:
5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
TOMORROW:
5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Monday:
2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Tuesday:
2:50pm, 5:30pm, 10:50pm
Wednesday:
2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Uncle Drew  (Not Rated)
TODAY:
7:40pm
TOMORROW:
7:40pm
Monday:
2:00pm
Tuesday:
2:00pm
Wednesday:
2:00pm